НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 23 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макошпед АД Скопје –60 обични акции; - Хотели Метропол АД Охрид –100 обични акции; - Фершпед АД Скопје –4 обични акции; - Гранит АД Скопје –76 обични акции; - Уготур АД Скопје –200 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје –5 обични акции;