НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 23 март 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Услуги АД Скопје –169 обични - Макстил АД Скопје –460 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –5 обични акции - Фабрика Карпош АД Скопје –162 обични акции - ОКТА АД Скопје –113 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –6 приоритетни акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –8 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –20 обични акции - Макпетрол АД Скопје –48 обични акции