Откуп на сопствени акции
петок, 23 февруари 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 22.02.2024 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 15 сопствени обични акции по цена од 33.301,00 денар за една акција, преку една трансакција.