Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 23 ноември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 20.11.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 89 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.11.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Жито Лукс АД Скопје – 562 обични акции