Известување од КХВ во врска со измените на Законот за преземање
среда, 23 јануари 2019

Врз основа на допис бр.08-97/1 од 17.01.2019 година, доставен до Берзата од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со кој се бара објава на интернет страната на Берзата, на следниот линк може да го преземете Известувањето на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во врска со усвоениот Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва

Известување во врска со Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва