НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 22 септември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.09.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –20 обични акции - Макошпед АД Скопје –30 обични акции - Макстил АД Скопје –80 обични акции - Аутомакедонија АД Скопје –67 обични акции