Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 22 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје– 480 обични акции
- Ветекс АД Велес– 24 обични акции