Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 22 јули 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 19.07.2019 година Неметали Огражден АД Струмица изврши откуп на 118 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку една трансакција.


Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 11 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 7 обични акции
- Уготур АД Скопје – 31 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје –270 обични акции
- Макстил АД Скопје – 651 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 28 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 29 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 30 обични акции.