ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 22 јули 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 21.07.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -6 сопствени обични акции по цена од 8.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.07.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –95 обични акции - Технометал-Вардар АД Скопје –3 обични акции