НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 22 мај 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.05.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Технокомерц АД Скопје –89 обични акции - Оилко КДА Скопје –1.330 обични акции