Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 22 февруари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЖАС АД Скопје - 81 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 3 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 1 обични акции