Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 22 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје – 21 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 13 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 9 обични акции
- Уготур АД Скопје – 23 обични акции
- Усје АД Скопје – 180 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 5 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 22 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 22 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 244 обични акции
- Макстил АД Скопје – 487 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 1 обични акции