ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 22 декември 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 21.12.2016 година Адинг АД Скопје изврши откуп на: -7.978 сопствени обични акции по цена од 605,00 денари за една акција, преку две трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.12.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Метропол АД Охрид –120 обични акции; - Стопанска Банка АД Скопје –770 обични акции; - Макстил АД Скопје –410 обични акции;