Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 22 ноември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје – 500 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје – 24 обични акции