НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 22 ноември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.11.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Кланица со ладилник АД Струмица –56 обични акции; - Алкалоид АД Скопје –4 обични акции; - Оранжерии Хамзали АД Струмица –147 обични акции;