Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 22 октомври 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална Банка АД Скопје – 4 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 150 обични акции