Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 22 октомври 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГД Тиквеш АД Кавадарци – 15 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 156 обични акции