Времен прекин на тргувањето на Берзата на 22.10.2018 година
понеделник, 22 октомври 2018

Ве известуваме дека поради технички проблеми на ден 22.10.2018 година тргувањето на Македонската берза АД Скопје беше времено прекинато. По отстранување на настанатите проблеми тргувањето продолжи во 10:45 часот, со официјализација на денот на  тргување во 14:30 часот.