Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 септември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
- На 18.09.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на 50 сопствени обични акции по цена од 2.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Алкалоид АД Скопје – 270 обична акции