Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 21 август 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 20.08.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:
-10 сопствени обични акции по цена од 2.853,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
На 20.08.2018 година Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-236 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.08.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје–265 обични акции
- Гранит АД Скопје–376 обични акции