НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 21 август 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.08.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фруктал Мак АД Скопје –368 обични акции