Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 685 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 603 обични акции