Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 21 јуни 2017

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
                  
На 20.06.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на:
-10 сопствени обични акции по цена од 8.800,00 денари за една акција, преку една трансакција.

На 20.06.2017 година Нова Стоковна куќа АД Струмица изврши откуп на:
-2 сопствени обични акции по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.06.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Стопанска банка АД Скопје –18 приоритетни акции
- Комерцијална банка АД Скопје –25 обични акции