Видео конференција за регионалниот проект за инвестициски анализи
четврток, 21 мај 2020

По повод официјалното започнување на новиот регионален проект за изготвување на инвестициски анализи на котирани компании во регионот на ЈИЕ, поддржан од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), беше одржана видео конференција.

Повеќе детали на следниот линк https://mbmonitor.mse.mk/video-conference-regional-project/