НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 21 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –50 обични акции - Макошпед АД Скопје –50 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –410 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –50 обични акции - Макстил АД Скопје –960 обични акции - Гранит АД Скопје –165 обични акции - Мермерен Комбинат АД Прилеп –129 обични акции