Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 21 април 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.04.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонија Турист АД Скопје – 100 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 50 обични акции
- Реплек АД Скопје – 2 обични акции