НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 21 април 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Технокомерц АД Скопје– 181 обични акции; - Стопанска Банка АД Скопје– 200 приоритетни акции;