Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 21 март 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.03.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: 
- Комерцијална Банка АД Скопје –20 обични акции 
- Трикотажа Пелистер АД Битола –104 обични акции 
- БИМ АД Свети Николе –44 обични акции