Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 21 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје–500 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје–5 обични акции