ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 21 февруари 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 20.02.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -21 сопствена обична акција по цена од 29.500,00 денари за една акција, преку четири трансакции. -71 сопствена обична акција по цена од 29.501,00 денар за една акција, преку девет трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.02.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –686 обични акции; - Рудници Бањани АД Скопје –83 обични акции;