Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 21 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 500 обични акции