Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 декември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје - 866 обични акции