НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 21 декември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.12.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тетекс АД Тетово –480 обични акции; - Жито Лукс АД Скопје –100 обични акции; - Македонијатурист АД Скопје –115 обични акции; - Топлификација АД Скопје –902 обични акции; - Попова Кула АД Скопје –100 обични акции; - ТТК Банка АД Скопје –410 обични акции;