ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
вторник, 21 ноември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 20.11.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 7.500,00 денари за една акција, преку една трансакција.