Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 21 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 20.10.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 100 сопствени обични акции по цена од 13.998,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Македонски Телеком АД Скопје – 448 обични акции