Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 21 јануари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје – 27 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 11 обични акции
- Уготур АД Скопје – 30 обични акции
- Градски Трговски Центар АД Скопје – 3 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 7 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 28 обични акции