Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје – 66 обични акции
- Мермерен Комбинат АД Прилеп – 40 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 500 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 230 приоритетни акции
- Витаминка АД Прилеп – 154 обични акции