Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 август 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.08.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје – 70 обични акции