НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 20 јули 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Економика АД Скопје - 33 обични акции - РЖ Интертрансшпед АД Скопје–35 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје - 283 обични акции - Макстил АД Скопје – 769 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје–247 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје– 669 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп – 208 обични акции - РЖ Интитут АД Скопје– 9 обични акции - Уготур АД Скопје - 37 обични акции