БЛОК ТРАНСАКЦИИ
четврток, 20 јули 2017
Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на: Фершпед АД Скопје Шифра: FERS Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 37.400,00 ДЕН. Количина: 114 % од основната главнина: 0,63% Цена по акција (во денари): 44.800,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.107.200,00 Макошпед АД Скопје Шифра: MKSD Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 1.000,00 ДЕН. Количина: 53.000 % од основната главнина: 6,72% Цена по акција (во денари): 190,00 Вредност на трансакција (во денари): 10.070.000,00