НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 20 јули 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.07.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Реплек АД Скопје –30 обични акции