Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 јуни 2017

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
                  
На 19.06.2017 година Макошпед АД Скопје изврши откуп на:
-48.606 сопствени обични акции по цена од 495,00 денари за една акција, преку една блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.06.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје –165 приоритетни акции
- Гранит АД Скопје –96 обични акции