Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 мај 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.05.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 105 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 20 обични акции
- Адинг АД Скопје – 7.000 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 100 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 30 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје – 1.100 обични акции