Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 20 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.04.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 340 обични акции