Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 64 обични акции
- Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обична акција