ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 20 април 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 19.04.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 9.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Кланица со ладилник АД Струмица– 54 обични акции; - Оранжерии Хамзали АД Струмица– 142 обични акции; - Алкалоид АД Скопје– 20 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје– 15 обични акции; - Тетекс АД Тетово– 5 обични акции; - Макпетрол АД Скопје– 5 обични акции; - Гранит АД Скопје– 318 обични акции; - ВВ Тиквеш АД Скопје– 28 обични акции; - Стопанска Банка АД Скопје– 1 приоритетни акции; - Топлификација АД Скопје– 5 обични акции;