Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 20 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 586 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 20 обични акции