ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 20 февруари 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 19.02.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -32 сопствени обични акции по цена од 29.500,00 денари за една акција, преку пет трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.02.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Скопски Пазар АД Скопје –44 обични акции;