Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје - 59 приоритетни акции
- Тетекс АД Тетово - 9 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 97 обични акции
- Бетон АД Скопје - 10 обични акции