НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 20 декември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Оранжерии Хамзали АД Струмица–184 обични акции; - Кланица со ладилник АД Струмица –70 обични акции;